domenica 24 luglio 2011

PERÙ: GLI SCATTI DI JOSEF HOFLEHNER

Inquadrature estremamente razionali e quanto mai funzionali quelle Josef Hoflehner (biografia), restituite nei toni di un b/n che definirei adamantino.

Divided - Atacama Desert, Peru, 2010

Lima Parkway - Peru, 2010

Two Windows - Cusco, Peru, 2010

Desert Home - Atacama, Peru, 2010

Aloe - Peru, 2010

Eucalyptus Trees - Peru, 2010

Rainbow - Cusco, Peru, 2010

Miraflores III - Lima, Peru, 2010

Flamingo Beach - Atacama, Peru, 2010

Evening Light - Atacama Desert, Peru, 2010

Atacama Sands - Peru, 2010

Sacred Valley - Cusco, Peru, 2010

Machu Picchu - Cusco, Peru, 2010

All content copyright © 2011 Josef Hoflehner

Nessun commento:

Posta un commento

ShareThis

post<li>
Related Posts with Thumbnails